Pågående projekt

Vi på Fjällhusspecialisten har ett antal projekt som är slutförda, och pågår.
På Mysk Fjällby, 6 km från centrala Funäsdalen mot Tänndalen, byggs nu det 6e huset från vår fabrik.
Under 2017 började vi i juli med första projektet på Mysk, detta ett stavloft modell större. 18 september 2017 kom nästa hus på Mysk, även detta ett stavloft.

2 oktober levererade vi även vårt första hus till södra Sverige, ett passivhus till Farhult.

2018 ser mycket bra ut, då antalet husintressenter har ökat.  Vi bygger över hela landet det hus du bestämt dig för.
Välkommen!