Här finner du viktiga dokument och certifikat på det material vi levererar.
Vi följer gällande byggregler enligt BBR samt konstruktionsregler enligt EKS 10
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2016/eks-10.pdf